Keuzehulp

Welke producten passen het beste bij jouw school?


START

Voor welk type onderwijs zoek je materiaal?


 VSO


Verplicht voor VSO

LOB-Portfolio

Het portfolio is een veelzijdig hulpmiddel waarmee leerlingen prestaties en bewijslasten kunnen vastleggen. Bijvoorbeeld binnen de onderwerpen: persoonlijke ontwikkeling, burgerschapsvorming, wonen en vrije tijd.

Digitaal

Aanbevolen

woman taking photo during daytime

Loopbaandossier

Sommige leerlingen in het VSO kunnen baat hebben bij het loopbaandossier. Hierin kunnen zij reflecteren op hun ervaringen, zoals een stage, hobby of (loopbaan)gesprek en deze opslaan op een eigen tijdlijn.

Digitaal

Schooleigen werkboeken

In onze werkboekstudio maak je als decaan of LOB-coördinator je eigen (LOB) werkboek(en) met opdrachten van Talenteon of eigengemaakte opdrachten. Zo kun je je LOB-programma perfect afstemmen op de behoefte van jouw school.

Digitaal

Ga naar onze webshop om te bestellen 


PRO Aanbevolen


Kies één van deze producten voor het vastleggen van prestaties of ervaringen

LOB Portfolio

Het portfolio is een veelzijdig hulpmiddel waarmee leerlingen prestaties en bewijslasten kunnen vastleggen. Bijvoorbeeld binnen de onderwerpen: LOB, burgerschapsvorming, werknemersvaardigheden, wonen en vrije tijd.

Digitaal 

woman taking photo during daytime

Loopbaandossier

Met het loopbaandossier kunnen leerlingen reflecteren op hun ervaringen, zoals een stage, hobby of (loopbaan)gesprek en deze opslaan op een eigen tijdlijn.

Digitaal

Kies één van deze producten voor LOB-opdrachten

Talentenmap PRO

De Talentenmap voor praktijkonderwijs is een LOB werkmap die leerlingen helpt hun loopbaancompetenties te ontwikkelen. Zo kunnen ze in de onderbouw een betere keuze maken voor een sector en in de bovenbouw voor een werkveld. Er is daarom ook een aparte onder- en bovenbouw werkmap.

Papier of digitaal

Schooleigen werkboeken

In onze werkboekstudio maak je als decaan of LOB-coördinator je eigen (LOB) werkboek(en) met opdrachten van Talenteon of eigengemaakte opdrachten. Zo kun je je LOB-programma perfect afstemmen op de behoefte van jouw school.

Digitaal

Ga naar onze webshop om te bestellen 


VMBO


 Verplicht


woman taking photo during daytime

Loopbaandossier

Het loopbaandossier is een verplicht onderdeel van LOB voor vmbo-scholen. 
Ons loopbaandossier voldoet aan alle eisen. Leerlingen kunnen hun loopbaanervaringen vastleggen op een persoonlijke tijdlijn. Daarnaast begeleidt het loopbaandossier de leerling bij het reflecteren op ervaringen.

Digitaal

Aanbevolen

Kies één van deze producten voor LOB-opdrachten

Talentenmap vmbo

De Talentenmap voor vmbo is een LOB werkmap die leerlingen helpt hun loopbaancompetenties te ontwikkelen. Zo kunnen ze in de onderbouw een betere keuze maken voor een profiel en keuzevakken en in de bovenbouw voor een MBO-opleiding. Er is daarom een aparte onder- en bovenbouw werkmap.

Papier of digitaal

Schooleigen werkboeken

In onze werkboekstudio maak je als decaan of LOB-coördinator je eigen (LOB) werkboek(en) met opdrachten van Talenteon of eigengemaakte opdrachten. Zo kun je je LOB-programma perfect afstemmen op de behoefte van jouw school.

Digitaal

​Extra's

Gesprekstools

Voer gestructureerde loopbaangesprekken en vergroot de ouderbetrokkenheid met deze handige gesprekshulpen.

Papier

Spellen

Bereid je leerlingen op een speelse manier voor op hun vervolgopleiding.

Papier

LOB Portfolio

Het portfolio is een veelzijdig hulpmiddel waarmee leerlingen prestaties en bewijslasten kunnen vastleggen. Dit kunnen certificaten zijn maar ook bijvoorbeeld verslagen of kunstwerken.

Digitaal

Profielmap

In de Profielmap maken leerlingen een profiel van zichzelf aan en vergelijken deze met verschillende MBO-opleidingsprofielen. 

Digitaal

Ga naar onze webshop om te bestellen 


HAVO/VWO Aanbevolen


Kies één van deze producten voor het vastleggen van prestaties of ervaringen

LOB Portfolio

Het portfolio is een veelzijdig hulpmiddel waarmee leerlingen prestaties en bewijslasten kunnen vastleggen. Dit kunnen certificaten zijn maar ook bijvoorbeeld verslagen of kunstwerken.

Digitaal 

woman taking photo during daytime

Loopbaandossier

Met het loopbaandossier kunnen leerlingen reflecteren op hun ervaringen, zoals een stage, hobby of (loopbaan)gesprek en deze opslaan op een eigen tijdlijn.

Digitaal

Kies één van deze producten voor LOB-opdrachten

Talentenmap havo/vwo

De Talentenmap voor havo/vwo is een LOB werkmap voor de onderbouw die leerlingen helpt hun loopbaancompetenties te ontwikkelen. Zo kunnen ze een betere keuze maken voor een profiel en keuzevakken.

Papier of digitaal

Schooleigen werkboeken

In onze werkboekstudio maak je als decaan of LOB-coördinator je eigen (LOB) werkboek(en) met opdrachten van Talenteon of eigengemaakte opdrachten. Zo kun je je LOB-programma perfect afstemmen op de behoefte van jouw school.

Digitaal

​Extra's

Gesprekstools

Voer gestructureerde loopbaangesprekken en vergroot de ouderbetrokkenheid met deze handige gesprekshulpen.

Papier

Ga naar onze webshop om te bestellen 

Vergroot ouderbetrokkenheid

Geef leerlingen de handvaten om goede loopbaangesprekken te voeren aan de keukentafel. Dit kan zijn met ouders/verzorgers maar ook met andere familieleden.

Bekijk de ​​​​ folder