Copyright

De informatie op deze website, ongeacht de vorm (teksten, afbeeldingen, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.), is eigendom van Talenteon, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. De informatie mag uitsluitend gebruikt worden binnen de onderwijsinstelling waaraan de gebruiker onderwijs verleent of krijgt, maar mag daarbinnen niet commercieel worden geëxploiteerd. De informatie mag alleen voor eigen gebruik worden opgeslagen op de PC van de gebruiker of op het netwerk van de eigen onderwijsinstelling. Daarbuiten mag informatie van deze website op geen enkele manier worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talenteon.

Voor gebruikers van (onderdelen van) onze methodesites verwijzen we naar de betreffende Talenteon licentieovereenkomst. Van alle secundaire materialen op de website heeft Talenteon, indien nodig, de eigenaren getraceerd.

Mocht u materiaal van uzelf tegenkomen op onze website zonder dat Talenteon daarover met u afspraken heeft gemaakt, dan verzoeken wij u dringend contact met ons op te nemen zodat dit materiaal direct verwijderd, of een correct akkoord getroffen kan worden.